Konkurs dla rolników „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Zgłoszenia wraz z załącznikami RODO należy dostarczyć do PT KRUS w Chełmie osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2021r.

Ważne terminy:

  • 23.04.2021 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
  • 25.06.2021 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego konkursu
  • lipiec – sierpień 2021 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w kraju)

Dokumenty do pobrania:

Call Now Button