Konkurs „Aktywna lubelska wieś”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zachęca do jak najliczniejszego udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich w dniu 12 lipca 2020 r. i zdobywania środków dla swoich małych ojczyzn w ramach konkursu „Aktywna lubelska wieś”.

Trzy gminy o największej frekwencji w każdej z 4 części naszego regionu: bialsko-podlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego będą mogły wnioskować o dofinansowanie na doposażenie świetlic, placów zabaw i skwerów.

Samorząd Województwa Lubelskiego przekaże na ten cel nagrody finansowe w wysokości 50 tys. zł, 40 tys. zł oraz 30 tys. zł, gminom z najwyższą procentową frekwencją wyborczą.

 

Call Now Button