Kompostujesz – zyskujesz!

Informujemy, że od 1 września 2020 r., zgodnie z Uchwałą Nr XXI/122/2020 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 lipca 2020 r., wprowadzone zostało częściowe zwolnienie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość częściowego zwolnienia wynosi 1 zł/mies. od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia.

Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez mieszkańca nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającej informacje o kompostowaniu.

Należy pamiętać, iż korzystający ze zwolnienia z tyt. kompostowania właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych) ani przy objazdowej zbiórce odpadów komunalnych, ani na PSZOK.

Jednakże w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył, że bioodpady powstałe na terenie jego nieruchomości będą kompostowane w kompostowniku, a nie posiada takiego kompostownika lub nie zagospodarowuje w nim bioodpadów, bądź uniemożliwi upoważnionemu pracownikowi dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, utraci prawo do zwolnienia.

Informujemy jednocześnie, że kompostowanie bioodpadów nie jest obowiązkowe, wobec czego mieszkańcy niedeklarujący kompostowania na własnej posesji, nadal mogą wystawiać te odpady do odbioru w worku brązowym z napisem BIO bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


Zasady kompostowania bioodpadów

„Czarne złoto ogrodników” – tak jest nazywany kompost, który należy do najcenniejszych nawozów organicznych. Zarówno w domu jak i w ogrodzie wytwarzamy odpady. Niektórych z nich, nie musimy wyrzucać do śmieci tylko możemy przerobić w cenny nawóz jakim jest kompost.

Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców (dżdżownic). Zachęconym do prowadzenia własnego kompostownika warto przypomnieć, że nie można utożsamiać go z bioodpadowym śmietnikiem. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza (Zgodnie z uchwałą  Nr XXI/121/2020 Rady Gminy Dorohusk z dnia 30 lipca 2020 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dorohusk).

Zakładając kompostownik unikniemy wyrzucania czy też palenia resztek roślinnych. Aby go założyć trzeba wybrać odpowiednie dla niego miejsce. Należy go usytuować w zacienionym miejscu gdyż słoneczne stanowisko sprawi, że kompost będzie zbyt szybko wysychać. Nie może znajdować się w miejscu, które jest zalewane przez wodę. Ze względu na kiepskie walory estetyczne trzeba będzie usytuować nasz kompostownik gdzieś na uboczu naszej działki.

Równocześnie przypominamy, że kompostownik nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiadów (nieprzyjemne zapachy). Prawidłowo prowadzony proces kompostowania nie jest nadmiernie uciążliwy. Jednocześnie informujemy, że odległości, które należy zachować przy wyborze miejsca na kompostownik, określa rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpadki z domu, które nadają się do kompostownika to: obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, resztki jedzenia, które powinny mieć w miarę gęstą konsystencję. Natomiast ogrodowe odpady to np.: skoszona trawa, liście i igły drzew (trzeba pamiętać aby nie były porażone przez choroby i szkodniki), chwasty ( te, które już mają owoce należy usytuować na środku kompostownika po to aby mogły ulec rozkładowi) i gałęzie które trzeba połamać na drobniejsze kawałki.

W kompostowniku najważniejsze jest zastosowanie odpowiednich warstw  – na pierwszą warstwę powinno się składać około 20 cm połamanych gałęzi (najgrubsze kładziemy na sam spód). Będzie to tak zwany drenaż. Następną warstwą pochłaniającą cenne składniki mineralne, które będą wypłukiwane z górnych warstw będą stanowić np. słoma, torf, ziemia ogrodowa (darń) albo reszta starego kompostu. Na tą warstwę wysypujemy domowe odpady, skoszoną trawę itp. Odpady kuchenne powinny być drobne i co jakiś czas przekładamy je ziemią, odpadami z ogrodu lub torfem.

Gdy już wypełnimy nasz kompostownik na wysokość około 1,5 metra mniej więcej raz na miesiąc trzeba obrócić jego zawartość aby dostarczyć do jego wnętrza niezbędnego tlenu. Na szczycie kompostu formujemy wgłębienie, aby woda z opadów mogła w niego wnikać.

W naszych warunkach klimatycznych kompost gotowy jest po około 8 miesiącach. Aby sprawdzić czy kompost jest już gotowy należy wziąć garść kompostu i ścisnąć go. Jeśli wycieka z niego dużo wody to oznacza, że jest zbyt wilgotny i może zacząć gnić. Wówczas trzeba rozluźnić go, nakłuwając widłami lub też metalowym szpikulcem co ułatwi osuszenie kompostu. Jeśli będzie się rozsypywać wtedy należy zwilżyć kompost ponieważ może zacząć pleśnieć. Dobrze rozłożony kompost przyjemnie pachnie ściółką.

Do kompostowników nie wrzucamy chorych roślin oraz związków wapnia. Nie można składować kompostu w pojemnikach betonowych czy w dołach. Materiał, który będzie dodawany do kompostowników powinien być odpowiednio rozdrobniony. Kompostowniki powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem i śniegiem, dodatkowo zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej zera. Dojrzały kompost można stosować bez żadnych ograniczeń ilościowych do nawożenia gleby.

Gorąco zachęcamy mieszkańców gminy Dorohusk do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w naszych ogródkach.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button