Kampania „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”

„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia lubelskiego pszczelarstwa oraz zjednoczenie środowiska pszczelarzy województwa lubelskiego.

Rolniku, sadowniku, ogrodniku chroń pszczoły! Bez nich nie ma życia na ziemi.

Co możesz zrobić?

  • Stosuj środki ochrony roślin w sposób odpowiedzialny!
  • Używaj tylko środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania.
  • Przestrzegaj dokładnie warunków podanych na etykiecie wykonuj opryski wieczorem lub nocą, po ustaniu lotów pszczół.
  • Zachowaj minimalne odległości od pasiek.

W Europie 85% gatunków roślin i 70% produkcji żywności zależy od pszczół. Pamiętaj! Ochrona zapylaczy to gwarancja uzyskania wysokiego plonu o dobrej jakości!

Więcej informacji o kampanii na stronie: www.lubelskie.pl/pszczola.

Call Now Button