Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Dorohusk w terminie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. realizowany przez Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.

Prosimy o wystawianie pojemników i worków do godz. 7:00 rano w dniu zbiórki odpadów.

Odpady z instytucji oraz przedsiębiorstw, które podpisały umowę z GZO Sp. z o. o. będą odbierane podczas II zbioru.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button