Harmonogram dyżurów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Przypominamy, że na terenie Powiatu Chełmskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Od 2021 roku mieszkańcy gminy Dorohusk mogą skorzystać z dostępu do usługi we wtorki, w godzinach 11:30 – 15:30 w Urzędzie Gminy Dorohusk. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Wizytę w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umówić pod numerem tel. 82 562 75 07 (rejestracja w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chełmie 7:30 – 15:30).

Osoba uprawniona może również skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pomocą środków komunikowania się na odległość, przesyłając wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na adres email: npp.powiatchelm@gmail.com.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button