Granty PPGR – zaświadczenie ze szkoły

Informujemy, że osoby, które złożyły oświadczenia w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w okresie od 14 do 25 października 2021 r. proszone są o uzupełnienie dokumentacji w terminie do 13 grudnia 2021 r.

Do pok. nr 11 Urzędu Gminy Dorohusk należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły ucznia, potwierdzające nieotrzymanie na własność sprzętu komputerowego (wzór zaświadczenia poniżej).


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button