Dom bez formalności

Budowa domu jednorodzinnego do 70 m2 jest możliwa na podstawie zgłoszenia.

Przepisy do minimum ograniczają formalności. Każdy może rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową, bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Okres budowlany jest skrócony o kilka tygodni. Dzięki zmianom inwestor zaoszczędzi nawet kilka tysięcy złotych.

Jakie kroki trzeba podjąć, żeby skorzystać z programu?

Jako inwestor będziesz musiał złożyć oświadczenia, że:

  • planowana budowa jest prowadzona przez Ciebie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,
  • przyjmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową – w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  • dokumentacja, którą dołączasz do zgłoszenia, jest kompletna.
Call Now Button