Dofinasowanie z RFIL na wodociągi

Informujemy, że Gmina Dorohusk otrzymała środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r. w wysokości 600 000 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

  1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów o całkowitej wartości i dofinansowaniu w wysokości 569 407,77 zł
  2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Husynne o całkowitej wartości inwestycji 408 084,33 zł, zaś dofinansowaniu w wysokości 30 592,23 zł.
Call Now Button