Dofinansowanie z RFRD na drogę Skordiów-Pogranicze

w dniu 17 grudnia 2021 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114265L od 0+617,00 km do 1+607,00 km w miejscowości Skordiów i Pogranicze” oddane do użytkowania w październiku 2021 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 550 355,80 zł, w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 191 576,00 zł.

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie drogi gminnej nr 114265L, znajdującej się na działce nr 29 – obręb geodezyjny Pogranicze oraz na działce nr 55 – obręb geodezyjny Skordiów
o długości 99 0m oraz szerokości 4 m. Podnoszenie standardów drogi gminnej nastąpiło poprzez: wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu drogowym, zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podłużne projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej. Wody opadowe, tak jak dotychczas będą odprowadzone powierzchniowo, co ma znaczny wpływ na poprawę nośności drogi. Wykonano również obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie drogi.

Call Now Button