Dofinansowanie na przebudowę dwóch ulic

6 listopada 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114231L ul. Wierzbowa oraz drogi gminnej nr 104940L ul. Polna w Dorohusku-Osadzie”.

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Głównym celem inwestycji jest podniesienie jakości dróg, poprawa płynności i funkcjonalności dróg gminnych.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa dróg gminnych łącznie na odcinku o długości 1 234 m. Podnoszenie standardów dróg gminnych nastąpi poprzez: wykonanie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całym ciągu dróg, wykonanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych elementów w celu odprowadzenia wody opadowej, obustronne utwardzenie poboczy drogowych o szerokości 0,75 m oraz prawidłowe oznakowanie drogi.

Zadanie realizowane będzie w okresie kwiecień – lipiec 2024 r.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 678 544,84 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 1 007 126,90 zł.

Call Now Button