Dofinansowanie na drogę w Turce

25 listopada br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się uroczyste wręczenie umów o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wśród 54 samorządów z terenu województwa lubelskiego, które otrzymały środki znalazła się gmina Dorohusk. Umowę odebrał Wójt Gminy Dorohusk – Wojciech Sawa.

W ramach pozyskanych środków planowana jest przebudowa drogi gminnej w Turce na odcinku około 430 m. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 593 tys. zł., z czego 378 tys. zł. będzie pochodziło z dofinansowania. Inwestycja ma być realizowana w 2023 roku.

Call Now Button