Dofinansowanie dla biblioteki szkolnej w Świerżach

Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4 000 zł, zaś 1 000 zł zapewniła z własnego budżetu na zadanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Szkoła Podstawowa im. ppłk. Jana Szatkowskiego ps. „Kowal” w Świerżach przeznaczy otrzymane środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na działania promujące czytelnictwo.

Call Now Button