Dodatek osłonowy 2024

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dorohusku:

  • w formie pisemnej
  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł.
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W razie pytań prosimy o kontakt z OPS w Dorohusku pod nr tel. 82 566 11 10.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button