Budowa placu zabaw w miejscowości Wólka Okopska

Stowarzyszenie AKTYWNI SILNIEJSI WAŻNIEJSI otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Stworzenie aktywnego miejsca wypoczynku poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Wólka Okopska gmina Dorohusk” w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin realizacji zadania 01.11.2020 r. – 30.06.2021 r., całkowita kwota przyznanych środków finansowych wynosi 17 821,00 zł (100 % kosztów kwalifikowalnych), wkład własny wynosi 50,00 zł (przeznaczony na działania informacyjno-promocyjne).

Przedmiotem operacji jest stworzenie aktywnego miejsca wypoczynku poprzez budowę placu zabaw  w miejscowości Wólka Okopska składającego się z trzech elementów rekreacyjnych, dwóch ławek, kosza na śmieci oraz regulaminu placu zabaw. W skład elementów rekreacyjnych wchodzą: zestaw zabawowy (wieża z drabinką, ślizg z blachy kwasoodpornej, przeplotnia linowa, drabinka krzyżakowa), huśtawka podwójna z siedziskami gumowymi, karuzela tarczowa z siedziskami.

Głównym celem zadania jest wzmocnienie potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru LGD oraz wzrost aktywności społeczności lokalnej z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego gminy Dorohusk.

Przewidywane wyniki operacji:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.
  • Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 50 os.  w 2021 r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Call Now Button