ARiMR zaprasza do udziału w konkursach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursach:

Konkurs fotograficzny pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu”

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie autorskiej pracy z odpadów, w tym z plastiku, metalu, papieru lub innych opakowań głównie z materiałów niedegradowalnych. Praca może przybrać dowolną formę np. rzeźby lub instalacji. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na wskazany adres mailowy ARiMR.

  • Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 16 sierpnia 2021 r.
  • Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 7 do 15 lat (szkoła podstawowa) z obszaru wiejskiego, z wyjątkiem dzieci pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym), którego rodzic lub opiekun prawny wyrazi na to zgodę.

Szczegóły konkursu na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html.

Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”

Konkurs kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich. Jego efektem ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.

  • Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Szczegóły konkursu na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html.

Konkurs fotograficzny pt. „Nowoczesna polska wieś”

Konkurs ma przynieść efekt w postaci zdjęciowej dokumentacji zmian, które zaszły na polskiej wsi, zwłaszcza od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej.

  • Konkurs trwa od dnia 30 marca 2021 r. do dnia 20 września 2021 r.

Szczegóły konkursu na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html.

 

Call Now Button