Ankieta Strategii Rozwoju Szlaków Kajakowych

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach prowadzi badanie ankietowe w związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Szlaków Kajakowych w ramach projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych”. 

Celem niniejszego badania jest stworzenie strategii rozwoju transgranicznych szlaków kajakowych w oparciu o realne potrzeby osób z nich korzystających, a także w oparciu o informacje uzyskane od Samorządów oraz Przedsiębiorców, których działalność związana jest z turystyką, w szczególności ze szlakami kajakowymi.

Badanie potrwa do 15.03.2021 roku. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu około 5-7 minut. Uzyskane informacje i Państwa opinie w tym zakresie będą fundamentalne dla kierunku powstającej strategii.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest dostępna pod linkiem: https://survey.alchemer.eu/s3/90323978/kajaki-2-pl.

Call Now Button