Ankieta – Poziom satysfakcji mieszkańców

W związku z trwającą ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru działania LGD „Ziemi Chełmskiej”, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety „Poziom satysfakcji mieszkańców”.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=16399a56&&b=3fc11e4ed&&c=5fe198fa

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Call Now Button