Ankieta – stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy Dorohusk

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Dorohusk, Gminy Rejowiec, Gminy Rejowiec Fabryczny, Miasta Rejowiec Fabryczny oraz Gminy Siedliszcze na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030”. W związku z tym prosimy Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Pozwoli to na ocenę stopnia aktualnego rozwoju gminy oraz pożądanych kierunków jej rozwoju. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDc9aODOyVhMxPlWskSQSnK5k4tGc2NtGb63VZJWexUvL0QA/viewform oraz do pobrania poniżej.

Wypełnioną ankietę prosimy składać w:

  • Urzędzie Gminy w Dorohusku, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
  • lub przesłać skan na adres email: sekretariat@dorohusk.com.pl

do dnia 24 września 2021 roku.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button