Ankieta dla mieszkańców powiatu

W związku z rozpoczęciem przez Starostwo Powiatowe w Chełmie prac nad dokumentem pn. Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026, uprzejmie prosimy o wypełnienie przeznaczonej dla Państwa ankiety dotyczącej oceny stanu i potencjału Powiatu Chełmskiego.

Link to ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc9sy-zQSphvDjsR1EgEzMAwBxBu-KfMPmk5Ka0i1pHvshqw/viewform

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu nowego planu strategii rozwoju obszaru do 2026r. Ankieta będzie odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze obszaru oraz przyczyni się do określenia wizji rozwoju Powiatu Chełmskiego w okresie realizacji strategii.

Ankieta jest anonimowa.

Państwa opinie oraz wskazania będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego w powiecie.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Termin ankietyzacji: 13-24 lipca 2020 r.

Call Now Button