Ankieta badająca zapotrzebowanie na opiekę w żłobku

Drodzy Rodzice!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym ze stworzeniem szerokiego wachlarza profesjonalnej opieki nad Waszymi dziećmi, rozważamy utworzenie żłobka na terenie gminy Dorohusk, dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która będzie nam bardzo pomocna i przybliży sytuację w tym zakresie na terenie naszej gminy.

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku – opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

Prosimy o wypełnienie jednej ankiety na każdą rodzinę.

Wypełnioną ankietę należy w terminie do dnia 31.07.2024 roku:

  • dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk
  • dostarczyć do sekretariatów Szkół Podstawowych z terenu gminy Dorohusk
  • wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dorohusk.com.pl

Ankiety dostępne są również w sekretariatach Szkół Podstawowych z terenu gminy Dorohusk.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button