Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą. 

W okresie wakacji w trakcie przeprowadzania plenerowych spotkań z dziecmi i młodzieżą, zorganizowanych spotkań informacyjnych i informacyjno-edukacyjnych, policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, z bezwzględnym zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych, a także wszelkich wytycznych w tym zakresie, informują o sposobach bezpiecznego zachowania się w trakcie całego sezonu wakacyjnego, szczególnie podczas wypoczynku w wodzie i nad wodą oraz w górach. Projekt realizowany jest do końca września 2020 r.

W ramach akcji został ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy „Artystyczny przeWODNIK”. którego tematem jest zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowgo i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wsród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie i nad wodą.

W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 18 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 30 września  2020 r., wykonanego indywidualnie lub zespołowo – rysunku, plakatu lub spotu filmowego w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kat. I – wiek: 5-11 lat
  • kat. II – wiek: 12-18 lat

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3. Natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pen-drive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Praca plastyczna lub spot filmowy wraz z wypełnioną i podpisaną przez opiekuna zespołu kartą zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres:

Komenda Główna Policji – Biuro Prewencji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 października 2020 r., jury przyzna nagrody rzeczowe.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: wps.bprew@policja.gov.pl.


Dokumenty do pobrania:

Call Now Button