30 czerwca mija termin składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że 30 czerwca br. upływa termin składania deklaracji dla źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Celem stworzenia CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza a także likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, którą jest emisja substancji odpowiadających za smog. W CEEB gromadzone są informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków.

CEEB jest również bardzo ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, to także miejsce, gdzie będą dostępne informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Do 30 czerwca 2022 r. deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Jak złożyć deklarację?

  1. Drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji.
  2. W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow oraz do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:

Call Now Button