231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Dorohusk rozpoczęły się w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku od koncertu pieśni patriotyczno-religijnej, w wykonaniu zespołu „Ale Babki z Kapelą Męską”. Po nim, nabożeństwo w intencji Ojczyzny odprawił proboszcz parafii – ks. dr Witold Gąciarz, a kazanie wygłosił ks. Grzegorz Kiciak.

Uroczystości zakończyły się pod pomnikiem 100-lecia Niepodległości RP. Najpierw odśpiewany został Mazurek Dąbrowskiego, a następnie delegacje służb mundurowych, przedstawicieli samorządu oraz jednostek i organizacji z terenu gminy Dorohusk złożyły wieńce i kwiaty.

Całość gminnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja uświetniły swą obecnością poczty sztandarowe oraz przedstawiciele środowisk kombatanckich, rady powiatu, władz samorządowych, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych, także harcerze.

fot. Beata Soczyńska

fot. Agnieszka Dyczko

Call Now Button