200 tys. zł na wirtualną strzelnicę

4 kwietnia br., Sekretarz Gminy – Katarzyna Rafalska odebrała promesę na budowę strzelnicy wirtualnej. Na realizację zadania gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie, w ramach programu  „Strzelnica w powiecie 2023 r.”, ze środków państwowego funduszu celowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Wysokość udzielonej dotacji to 200 tys. zł, przy całkowitych kosztach realizacji w wysokości 250 tys. zł.

Projekt obejmuje prace przygotowawcze związane z adaptacją pomieszczeń oraz zakup wyposażenia. Strzelnica będzie ulokowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dorohusku.

Wirtualna strzelnica jest kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Sprzęt umożliwia jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób, działa w oparciu o tzw. wirtualną rzeczywistość przy wykorzystaniu laserowych symulatorów (replik) broni. Uczestnicy szkoleń mogą między innymi: doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią, wykonywać zadania strzeleckie o różnym stopniu skomplikowania, rozpoznawać i identyfikować cele.

Call Now Button